Phần mềm dms quản lý nhà phân phối, đại lý và nhân viên sales thị trường

Mục lục nội dung

Phần mềm dms là gì?

DMS là viết tắt của cụm từ distribution management system, nghĩa là phần mềm quản lý nhà phân phối và kênh phân phối.

Phần mềm dmscông cụ hỗ trợ quản lý, điều hành hiệu quả đội ngũ bán hàng (sales force) và đẩy mạnh bán hàng tới tay người tiêu dùng thông qua kênh phân phối truyền thống GT (nhà phân phối/đại lý) hoặc kênh phân phối hiện đại MT (siêu thị)

Quy trình phân phối hàng hóa và kinh nghiệm quản lý nhà phân phối tốt đến đâu cũng có lúc bị sập nguồn bởi việc xử lý dữ liệu lớn từ hàng ngàn hàng trăm ngàn điểm bán.

Khi doanh nghiệp không thể xoay sở hoàn toàn bằng sức người, đó là lúc họ cần đến công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý hệ thống phân phối, đại lý, giá cả, sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng.

Mô hình phân phối cơ bản

Kênh truyền thống (GT):

thông qua hệ thống nhà phân phối/đại lý bán hàng tới tay người tiêu dùng

Mô hình hệ thống phân phối truyền thống – Image credited by Market1

Kênh siêu thị (MT)

thông qua hệ thống kênh siêu thị bán hàng tới tay người tiêu dùng

Kênh phân phối MT

Thuật ngữ tiếng anh ngành phân phối thông dụng

Thuật ngữ tiếng anh ngành phân phối thông dụng

#

Ký hiệu/Viết tắt Tiếng Anh

Tiếng Việt

1. MT Modern Trade Kênh bán hàng hiện đại
2. GT General Trade Kênh bán hàng truyền thống (Traditional Trade)
3. Sales IN Tiền/hàng Từ NCC tới NPP
4. Sales THROUGH Tiền/hàng  Từ NPP – tới đại lý
5. Sales OUT Tiền/hàng  Từ đại lý -> Người tiêu dùng
6. Promotion program: Chương trình khuyến mãi
7. Sample product: Sản phẩm mẫu
8. Coverage: Bao phủ
9. Survey Khảo sát tuyến
10. Merchandising: Trưng bày
11. Outlet: Điểm bán
12. Wholesaler: Nhà bán sỉ
13. Scoreboard: Bảng theo dõi bán hàng
14. Sales Target: Chỉ tiêu bán hàng
15. MCP Master coverage plan: Lịch bán hàng
16. KPI Key Performance Indicator Chỉ số đánh giá thực hiện công việc
17. POSM Point Of Sales Material Vật dụng hỗ trợ bán hàng tại điểm bán
18. RSM Regional Sales Managers Giám Đốc kinh doanh miền
19. ASM Area Sales Managers Giám Đốc kinh doanh vùng
20. SS Sales Supervisors Giám sát kinh doanh
21. Route To Market Manager Trưởng Phòng xây dựng thị trường
22. Sales Capability Manager: Giám Đốc huấn luyện bán hàng
23. Sales Training Manager: Trưởng huấn luyện bán hàng khu vực
24. Trade Marketing Manager Trưởng phòng tiếp thị thương mại
25. Sales Operation Manager: Trưởng phòng điều hành kinh doanh
26. Sales Logistic Manager : Trưởng phòng điều hành bôi trơn chiến lược
27. Sales Operation department: Bộ phận điều hành kinh doanh
28. Sales Audit Manager Trưởng phòng kiểm soát thị trường
29. RSM Regional Sales Managers Giám Đốc kinh doanh miền
30. ASM Area Sales Managers Giám Đốc kinh doanh vùng
31. SS Sales Supervisors Giám sát kinh doanh
32. Distributor Nhà phân phối
33. TSR Telesales Representatives Nhân viên bán hàng qua điện thoại.
34. DSR Direct Sales Representative Nhân viên bán hàng trực tiếp.
35. Distributor Salesman: Nhân viên bán hàng của nhà phân phối

Thách thức quản lý kênh phân phối nhà sản xuất cần lời giải

 1. Tiếp thị tại điểm bán (trade marketing)

 2. Quản lý đặt hàng từ nhà phân phối, đại lý

 3. Tồn kho nhà phân phối, tồn kho tại điểm bán 

 4. Chính sách hỗ trợ thương mại: Chiết khấu, thưởng

 5. Giám sát nhân viên sales thị trường

 6. Mở rộng điểm bán và theo dõi độ phủ

 7. Vật dụng quảng cáo POSM và trưng bày hàng hóa

 8. Xây dựng KPI quản lý đội ngũ kinh doanh

 9. Quản lý tuyến đường, quản lý đội xe giao hàng tới nhà phân phối, đại lý.

Phần mềm dms bao gồm 02 phần

Hệ thống quản lý đặt tại trụ sở (Backend system)

 1. Thiết lập và quản lý kênh phân phối
 2. Thiết lập giá bán thống nhất cho hệ thống phân phối
 3. Thiết lập các chương trình hỗ trợ thương mại (Khuyến mại, chiết khấu…)
 4. Quản lý phân phối hàng hóa
 5. Quản lý đặt hàng từ nhà phân phối
 6. Báo cáo thống kê phân tích dữ liệu

Ứng dụng phần mềm cho nhân viên sales thị trường SFA (Frontend system)

Ứng dụng di động SFA cài đặt cho đội ngũ bán hàng (giám đốc bán hàng toàn quốc – NSM; giám đốc bán hàng vùng/miền – RSM; giám đốc bàn hàng khu vực – ASM; giám sát bán hàng – Sales Superviser, nhân viên kinh doanh)

 • Chi tiết chức năng cho từng vị trí ở phần bên dưới .

Chức năng phần mềm dms hỗ trợ quản lý bán hàng nhà phân phối

Phần mềm dms hỗ trợ quản lý, điều phối tại trụ sở

 1. Quản lý toàn bộ hệ thống bán hàng: toàn quốc, vùng/miền, khu vực
 2. Quản lý hoạt động bán hàng hàng ngày
 3. Thiết lập và quản lý hiệu quả chương trình hỗ trợ thương mại cho nhà phân phối: khuyến mãi, chiết khấu, thưởng
 4. Quản lý ngân sách khuyến mại
 5. Xây dựng tuyến bán hàng và quản lý lộ trình của đội ngũ bán hàng trển bản đồ số GPS
 6. Giám sát việc mở rộng điểm bán và gia tăng độ phủ thị trường
 7. Quản lý chỉ tiêu kinh doanh KPI cho từng sales
 8. Quản lý giá bán thống nhất xuống hệ thông phân cấp nhà phân phối/đại lý
 9. Cập nhật tồn kho nhà phân phối, hàng tồn kho tại điểm bán và thông tin tồn kho đối thủ cạnh tranh.
 10. Dự báo đặt hàng từ nhà phân phối

Phần mềm dms hỗ trợ cấp quản lý

Hỗ trợ theo vai trò và trách nhiệm quản lý theo từng cấp bậc: Giám đốc bán hàng toàn quốc – NSM; giám đốc bán hàng vùng/miền – RSM; giám đốc bàn hàng khu vực – ASM; giám sát bán hàng – Sales Superviser.

 

Chức năng phần mềm dms cho NSM, RSM, ASM, Sales Superviser
 1. Lập kế hoạch bán hàng, đặt chỉ tiêu doanh số
 2. Xây dựng bộ chỉ tiêu hiệu quả công việc KPI cho các vị trí và đánh giá hiệu suất
 3. Thiết lập tuyến bán hàng, lên lịch làm việc, lộ trình làm việc của nhân viên kinh doanh.
 4. Giám sát thời gian bán hàng của nhân viên kinh doanh: sales có đi làm không, có bỏ outlet không
 5. Theo dõi tiến độ bán hàng, tiến độ giao hàng
 6. Hỗ trợ, huấn luyện nhân viên bán hàng
 7. Kiểm soát việc tuân thủ quy trình bán hàng
 8. Quản lý việc viếng thăm đúng tuyến – trái tuyến/lấn tuyến
 9. Thống kê hoạt động bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.
 10. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán lương cho nhân viên kinh doanh
 11. Cập nhật thường xuyên độ phủ thị trường và tình hình mở rộng điểm bán
 12. Nắm bắt tồn kho nhà phân phối, tồn kho tại điểm bán và thông tin tồn kho đối thủ cạnh tranh.
 13. Kế hoạch đặt hàng từ nhà cung cấp tuần, tháng, quý.
 14. Báo cáo so sánh doanh số kế hoạch và thực hiện

Phần mềm dms hỗ trợ nhân viên sales thị trường

 1. Lịch làm việc ngày, tuần, tháng
 2. Kế hoạch viếng thăng hàng ngày
 3. Ghi nhận đơn đặt hàng từ đại lý về cho nhà phân phối
 4. Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của công ty
 5. Cập nhật tiến độ bán hàng cho giám sát bán hàng
 6. Thu thập thông tin cửa hàng (Hình ảnh cửa hàng, sản phẩm, tồn kho, ảnh trưng bày, phản hồi ý kiến, thông tin đối thủ cạnh tranh)
 7. Quản lý công việc được giao
 8. Báo cáo cuối ngày
 9. Báo cáo bán hàng

Phần mềm dms dành riêng cho nhà phân phối lớn

Lập kế hoạch tổng thể đơn đặt hàng từ nhà cung cấp/nhà sản xuất/hãng theo năm, quý, tháng, tuần

Quản lý đại lý cấp 1, 2, 3, 4..

Quản lý tồn kho theo ngành hàng, chủng hàng, model…

Quản lý đơn hàng giao đại lý

Quản lý công nợ đại lý

Thiết lập chương trình khuyến mãi, chiết khấu, thưởng cho đại lý

Quản lý, đối chiếu các chương trình khuyến mại của nhà cung cấp/nhà sản xuất/hãng cho đại lý và chương trình của chính nhà phân phối cho đại lý

Quản lý nhân viên bán hàng/nhân viên kinh doanh

Báo cáo phân tích thống kê

Tích hợp phần dms với erp

Tích hợp DMS với ERP
 • Tích hợp doanh số và tồn kho nhà phân phối với ERP

Phần mềm dms là không đủ và chỉ hỗ trợ cho hoạt động phân phối (front end) của bạn. Để có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động doanh nghiệp, bạn cần triển khai phần mềm erp

Bởi dms là erp là hai hệ thống độc lập với mục tiêu khác nhau nên để có toàn bộ dữ liệu kinh doanh bạn cần kết nối hai hệ thống này lại với nhau.

Phần mềm dms ngành dọc – Giải pháp dms đặc thù theo ngành nghề

Phần mềm dms ngành hàng FMCG (hàng tiêu dùng nhanh)

Giải pháp dms ngành sản xuất chế biến thực phẩm

Phần mềm dms ngành nông nghiệp: phân bón, thức ăn chăn nuôi

Giải pháp dms ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế

Phần mềm dms ngành điện máy, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng

Giải pháp dms ngành nghề lĩnh vực khác

Nhà cung cấp phần mềm dms quản lý nhà phân phối trên thị trường

Công ty cung cấp và triển khai phần mềm DMS

Một số nhà cung cấp, đơn vị tư vấn triển khai phần mềm quản lý nhà phân phối và nhân viên bán hàng trên thị trường nổi bật hiện nay:

DMS Pro

MobiWork

DMS One

HQsoft

APZON IRS DMS

Doanh nghiệp lớn đang sử dụng phần mềm dms để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp lớn ngành FMCG sử dụng phần mềm dms

Doanh nghiệp lớn ngành sản xuất chế biến thực phẩm triển khai phần mềm dms

Doanh nghiệp lớn ngành nông nghiệp: phân bón, thức ăn chăn nuôi áp dụng phần mềm dms

Doanh nghiệp lớn ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế triển khai thành công phần mềm dms

Doanh nghiệp lớn ngành điện máy, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng ứng dụng thành công phần mềm dms

Doanh nghiệp lớn ngành nghề lĩnh vực khác

Tham khảo mô hình hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn

Hệ thống phân phối của Vinamilk

Sơ đồ kênh phân phối của Vinamilk

Sơ đồ kênh phân phối của Vinamilk

Cấu trúc hệ thống phân phối của Vinamilk

Xem hình bên trên

Chính sách phân phối của Vinamilk

 1. Chủ trương mở rộng đại lý, điểm bán lẻ không hạn chế cùng nhiều ưu đãi với mong muốn biến họ thành khách hàng thân thiết.
 2. Áp dụng một tỉ lệ chiết khấu theo số lượng hàng nhập cho toàn bộ hệ thống. Khách hàng trả tiền ngay hoặc trả tiền đúng hạn được nâng hạng với tỉ lệ chiết khấu thanh toán cao.
 3. Chính sách hỗ trợ giá, phương tiện vận chuyển với các đại lý tại tỉnh.
 4. Với những đại ý vi phạm hợp đồng làm xấu hình ảnh công ty, Vinamilk kiên quyết loại bỏ
 5. Chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị. Liên tục bổ sung đội ngũ nhân viện kinh doanh hỗ trợ nhà phân phối, đại lý, điểm bán lẻ, cửa hàng bán lẻ trực tiếp.

Mạng lưới bán hàng của Vinamilk

Ở kênh truyền thống (GT), mạng lưới bán hàng của Vinamilk phủ khắp 64 tỉnh thành Việt Nam với hơn 200 nhà phân phối và 251.000 điểm bán lẻ

Trong khi đó, ở kênh siêu thị (MT), sản phẩm của Vinamilk cũng được phủ rộng hầu hết tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi toàn quốc.

Doanh thu của Vinamilk còn đến từ khách hàng chính (key account) qua các dự án “Sữa học đường”, liên kết với bệnh viện…..

Đặc biệt là chuỗi cửa hàng bán lẻ “Giấc mơ sữa Việt” tăng lên 430 điểm.

Kênh phân phối của Vinamilk 2019

Kênh phân phối vinamilk 2019

Hệ thống phân phối của bia Sài Gòn Sabeco

Sơ đồ, cấu trúc kênh phân phối của bia Sài Gòn Sabeco

Kênh phân phối bia sài gòn sabeco

Chính sách phân phối của bia Sài Gòn Sabeco

Tiếp tục mở rộng hệ thống và kênh phân phối giữ vững và phát triển thị trường trong nước.

Áp dụng chính sách ưu đãi đối với nhà phân phối mới. Nhà phân phối được khuyến khích đầu tư vào kinh doanh với Sabeco.

Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Đào tạo phát triển không ngừng đội ngũ nhân viên tiếp thị và kinh doanh hỗ trợ nhà phân phối.

Mạng lưới bán hàng của bia Sài Gòn Sabeco

Mạng lưới bán hàng bia sài gòn sabeco

Sabeco có 26 nhày máy tại Việt nam với công suất sản xuất 2 tỷ lít/01 năm.

Mạng lưới bán hàng với 01 công ty thương mại mẹ, 10 công ty thương mại khu vực, 145.000 điểm bán tại 63 tình thành.

Sản phẩm của Sabeco cũng được xuất khấu và có mặt tại 38 quốc gia.

Cần tư vấn phần mềm dms, erp vui lòng liên hệ

Ngô Thanh Hải

Email rechard.ngo@gmail.com.

Điện thoại 0855366888.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *