SAP Business One Mobile thiết bị di động cho doanh nhân

SAP Business One mobile điện thoại thông minh

Nhu cầu ứng dụng phần mềm SAP Business One Mobile dành cho người bận rộn, thường xuyên phải di chuyển

Phiên bản Mobile là phiên bản SAP Business One chạy trên thiết bị di động iOS và Android dành cho doanh nhân, giám đốc kinh doanh và những người bận rộn.

Do tính chất đặc thù công việc, hầu hết doanh nhân, giám đốc kinh doanh phải di chuyển liên tục tới nhiều vị trí khác nhau (Mobility).

Doanh nhân, giám đốc kinh doanh là những người bận rộn nhất trong bất cứ doanh nghiệp nào.

Hàng ngày họ phải làm cả tá công việc mà không bao giờ hết việc. Từ việc suy nghĩ chiến lược, lập kế hoạch, phát triển kinh doanh, tuyển dụng và quản lý nhân viên, liên hệ với khách hàng, làm việc với nhà cung cấp, họp với đối tác, trao đổi công việc với nhân viên các phòng ban…

Phần lớn công việc được doanh nhân, giám đốc kinh doanh xử lý từ xa thông qua thiết bị thông minh.

Nắm bắt được nhu cầu của chủ doanh nghiệp cần có một công cụ để quản lý mọi hoạt động doanh nghiệp trong khi di chuyển (On The Go) và dựa trên xu hướng di động hóa ngày một cao, SAP đã cho ra đời SAP Business One điện thoại thông minh – phiên bản Mobile

Với chức năng SAP Business One phiên bản Mobile (Android và iOS), doanh nhân, giám đốc kinh doanh có thể xử lý các yêu cầu phê duyệt, xem các báo cáo, thông tin về đối tác kinh doanh như khách hàng, nhà cung cấp, theo dõi các cơ hội kinh doanh và nhiều hơn thế.

Những chức năng chính trên SAP Business One Mobile

SAP Business One cho điện thoại Android và iOS
 • Hoạt động: Theo dõi hoạt động trong một tháng và cho từng ngày. Bạn có thể cập nhật mới hoạt động hoặc tạo mới hoạt động
 • Phê duyệt và Cảnh báo: Nhận cảnh báo về những sự kiện quan trọng như mức độ chênh lệch về chiết khấu bán hàng, giá, hạn mức tín dụng, tài liệu phê duyệt hoặc bị từ chối, lợi nhuận gộp dự kiến. Xem danh sách yêu cầu phê duyệt đang trong danh sách đợi phê duyệt và phê duyệt ngay. Có thể xem chi tiết nhiều lớp thông tin hoặc các chỉ số kinh doanh, bao gồm cả những chứng từ lưu tạm trước khi ra quyết định
 • Thông tin về đối tác kinh doanh (khách hàng, nhà cung cấp): Truy cập thông tin đối tác kinh doanh bao gồm địa chỉ, số điện thoại, thông tin chi tiết; Xem dữ liệu lịch sử và giá dành riêng cho khách hàng; tạo mới thông tin đối tác kinh doanh các hoạt động liên quan đến đối tác kinh doanh. Ngoài ra, bạn có thể đồng bộ số điện thoại được lưu ở đây với số điện thoại được lưu trong bộ nhớ trong thiết bị thông minh của bạn.
 • Thông tin kho và bảng giá: Theo dõi mức tồn kho, truy cập thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm thông tin chi tiết về giá mua và giá bán; số lượng sản phẩm khả dụng, mô tả chi tiết về sản phẩm và bảng giá
 • Chứng từ bán hàng: Tạo, xem, cập nhật, hủy, tìm kiếm báo giá và đơn hàng, hoặc phê duyệt báo giá và đơn hàng. Bạn cũng có thể tạo đơn hàng dựa trên báo giá và xem phiếu giao hàng. Ngoài ra ban có thể tạo, cập nhật, xem và đóng các hoạt động liên quan đến chứng từ bán hàng.
 • Cơ hội bán hàng: Tạo, xem, sửa và tìm kiếm các cơ hội bán hàng; xem, thêm hoặc sửa các giai đoạn trong cơ hội bán hàng.
 • Dịch vụ: Truy cập và đóng cuộc gọi dịch vụ; tạo và xem giải pháp và tìm kiếm các cuộc gọi dịch vụ liên quan từ hợp đồng dịch vụ, hoặc thẻ bảo hành.
 • Báo cáo: Tham khảo báo cáo được xây dựng với Crystal Reports, phiên bản ứng dụng SAP Business One, mà có thông tin chính về lĩnh vực kinh doanh của bạn. Thêm những báo cáo tự phát triển vào ứng dụng.
 • Dashboard: Xem những báo cáo dạng dashboard được định nghĩa trước (phân tích bán hàng, dòng tiền, báo giá của nhà cung cấp) ở chế độ xem thông thường hoặc toàn màn hình.

Yêu cầu cấu hình thiết bị thông minh cho SAP Business One điện thoại thông minh – phiên bản Mobile

 • For Android OS 4.0 hoặc cao hơn.
 • For iOS 7.0 hoặc cao hơn.

Yêu cầu hệ thống cho SAP Business One điện thoại thông minh – phiên bản Mobile

 • SAP Business One 9.1 (PL) 05 hoặc cao hơn
 • SAP Business One 9.1, phiên bản SAP HANA (PL) 05 hoặc cao hơn

Download và dùng thử ngay SAP Business One điện thoại thông minh – phiên bản Mobile

Ngô Thanh Hải