ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾ TOÁN SAP BUSINESS ONE

Đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

(KHÓA HỌC đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one – phần mềm erp hơn 70.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới và hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng sử dụng)

Mục tiêu khóa học đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

 1. Giải thích các khái niệm và phương pháp kế toán SAP BUSINESS ONE
 2. Thực hiện các bước trong các quy trình cốt lõi kế toán SAP Business One
 3. Áp dụng SAP Business One vào quy trình kế toán thực tế của doanh nghiệp Việt Nam
 4. Thiết lập dữ liệu chính cho các quy trình nghiệp vụ kế toán chuẩn

Đối tượng KHÓA HỌC đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

Doanh nghiệp/Cá nhân mong muốn tìm hiểu, triển khai SAP Business One hoặc đã triển khai SAP Business One.

THÔNG TIN KHÓA HỌC đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

 1. Khai giảng  : Từ 01 -05 hàng quý hoặc Số lượng học viên đủ 20 học viên.
 2. Lịch học     : Thông báo chi tiết vào email của học viên sau khi đăng ký thành công và thanh toán học phí
 3. Thời lượng  : 02 buổi (08 giờ) trực tuyến, 02 buổi (08 giờ) tương tác trực tiếp với giảng viên, hỏi đáp tại chỗ.

HÌNH THỨC HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN SAP BUSINESS ONE

50% TRỰC TUYẾN + 50 % TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN, HỎI ĐÁP TẠI CHỖ.

HỌC PHÍ khóa học đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

12.000.000 (chi phí đào tạo, thiết lập môi trường phần mềm, tài liệu, giảng viên)

 • TRỰC TUYẾN: 4.000.000 VND (02 buổi = 08 giờ)
 • TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN, HỎI ĐÁP TẠI CHỖ: 8.000.000 VND (02 buổi = 08 giờ)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

Gửi email đến rechard.ngo@gmail.com hoặc gọi điện 0855366888 để ĐĂNG KÝ.

Điều kiện cần khi tham gia khóa học đào tạo hướng dẫn sử dụng kế toán sap business one

 1. Học viên cần có hiểu biết cơ bản về các nghiệp vụ kế toán tài chính (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư 200/2014/TT-BTC) và kế toán quản trị
 2. Chuẩn bị máy tính có đường truyền internet ổn định.