So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One (Users Review)

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One từ kinh nghiệm thực tế của người dùng

Bản so sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One này được thực hiện dựa trên dữ liệu tham chiếu từ người dùng phần mềm thực tế.

Tính đến 09/2021, Epicor Kinetic nhận được 337 phiếu đánh giá và điểm trung bình 3.7/5.

Trong khi, SAP Business One đạt điểm trung bình 4.3/5 với 408 phiếu đánh giá.

Theo khảo sát, người dùng đánh giá SAP Business One dễ sử dụng, dễ cài đặt và dễ quản trị hơn.

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One tổng quan

So sánh mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp

So sánh sự tiện dụng/tính dễ dùng

So sánh khả năng cài đặt, thiết lập hệ thống

So sánh chức năng quản trị hệ thống

So sánh chất lượng hỗ trợ

So sánh mức độ vận dụng các hoạt động kinh doanh vào phần mềm

So sánh lộ trình/định hướng phát triển sản phẩm (% tích cực)

So sánh epicor kinetic vs sap business one tổng quan

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One về chức năng/tính năng phần mềm

Mỗi phần mềm đều có danh sách dài liệt kê đầy đủ chức năng/tính năng.

Nếu bạn muốn tham khảo tính năng của từng phần mềm thì xem link bên dưới hoặc yêu cầu nhà cung cấp gửi cho bạn.

SAP Business One Features 

Epicor Kinetic Features

Thực sự, đây không phải là cách khôn ngoan để so sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One

Cách tốt nhất, bạn hãy đưa ra các yêu cầu đối với phần mềm và để các nhà cung cấp chứng minh tính phù hợp của giải pháp họ đề xuất.

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One theo ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh.

So sánh epicor kinetic vs sap business one ngành nghề kinh doanh

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One về quy mô doanh nghiệp

So sánh epicor kinetic vs sap business one quy mô công ty

So sánh Epicor Kinetic vs SAP Business One về chi phí bản quyền và triển khai

Vui lòng liên hệ với hãng và các đối tác địa phương để có thông tin chi tiết.

Góc nhìn từ hãng SAP, đơn vị tư vấn triển khai Business One

N/A

Góc nhìn từ hãng Epicor, đơn vị tư vấn triển khai Kinetic

N/A

Quan điểm cá nhân

Danh sách website tham khảo

  • https://www.g2.com/compare/epicor-kinetic-vs-sap-business-one
  • https://www.capterra.com/enterprise-resource-planning-software/compare/200809-153505/Epicor Kinetic-ERP-vs-SAP-Business-One
  • https://www.softwareadvice.com/manufacturing/epicor-manufacturing-profile/vs/sap-business-one-manufacturing/
  •  https://sourceforge.net/software/compare/Kinetic-vs-Oracle-E-Business-Suite-vs-SAP-Business-One/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *