Phương pháp luận triển khai NetSuite erp SuiteSuccess

Phương pháp luận triển khai NetSuite ERP SuiteSuccess

Mục lục nội dung

Phương pháp luận triển khai NetSuite SuiteSuccess

Phương pháp luận triển khai NetSuite SuiteSuccess là nguyên lý hướng dẫn triển khai hiệu quả các giải pháp NetSuite.

Phương pháp luận triển khai NetSuite SuiteSuccess đã được kiểm chứng thành công với 32,000 khách hàng trên toàn thế giới với hàng ngàn dự án.

Với phương pháp luận của Netsuite, khách hàng sẽ được hưởng lợi khi dự án sớm go-live và nhanh thu hồi vốn đầu tư.

Phương pháp luận triển khai Netsuite Oracle 04 bước

Phương pháp luận triển khai NetSuite ERP
Phương pháp luận triển khai NetSuite ERP

Engage

Mục tiêu cần đạt được 

Tương tác, gắn kết với khách hàng

Thiết lập mục tiêu, kỳ vọng, kế hoạch làm việc

Các mốc cần hoàn thành – đầu ra

Mục tiêu, kỳ vọng và kế hoạch làm việc

Niềm tin hình thành giữa đội triển khai và đội dự án bên phía khách hàng

Mốt số công việc chính (checklist)

Khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến giới thiệu LCS Company Pass (tài khoản và cổng đào tạo dành cho người dùng Netsuite)

Họp khởi động – Kick-Off dự án

Cài đặt gói SuiteSuccess

Thông qua kế hoạch dự án

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số liệu.

Khảo sát chi tiết các yêu cầu

Thành phần đội dự án

Tư vấn nghiệp vụ

Quản trị dự án

Trưởng phòng/giám đốc dự án (tùy chọn)

Từ vấn đào tạo (tùy chọn)

Trưởng phòng kỹ thuật / SA (tùy chọn)

Nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng

Công cụ và thông tin đầu vào

Tài liệu thiết kế – Blueprint

Kế hoạch chuyển đổi dữ liệu

Họp khởi động – Kickoff dự án

Kế hoạch dự án

Chuyển giao khách hàng từ kinh doanh sang đội dự án

Mô tả và phạm vi công việc

Drive

Mục tiêu cần đạt được 

Trình bày quy trình hệ thống NetSuite và các yêu cầu phần mềm của khách hàng

Các mốc cần hoàn thành – đầu ra

Khách hàng hiểu qua trình chuẩn NetSuite và các yêu cầu đối với phần mềm của mình.

Mốt số công việc chính (checklist)

Cấu hình hệ thống

Tiếp tục chuyển đổi dữ liệu – Data Migration

Trình bày quy trình hệ thống cho người dùng

Tài liệu đào tạo

Thành phần đội dự án

Tư vấn nghiệp vụ

Quản trị dự án

Trưởng phòng/giám đốc dự án (tùy chọn)

Từ vấn đào tạo (tùy chọn)

Trưởng phòng kỹ thuật / SA (tùy chọn)

Công cụ và thông tin đầu vào

Các biểu mẫu dữ liệu sử dụng cho chuyển đổi số liệu (Data Migration Templates)

Quy trình chuẩn theo ngành (Leading Practices)

Nội dung các buổi trình bày quy trình

Kế hoạch đào tạo

Nội dung buổi họp lên kế hoạch UAT

UAT Templates

Enable

Mục tiêu cần đạt được 

Chuẩn bị cho Go-Live

Đào tạo người dùng

Hỗ trợ khách hàng kiểm thử UAT

Các mốc cần hoàn thành – đầu ra

Hoàn thành kiểm thử chấp nhận người dùng và đào tạo người dùng

Mốt số công việc chính (checklist)

Chuyển đổi số liệu

Trình bày quy trình

Hướng dẫn hỗ trợ thực hiện UAT

Đào tạo người dùng

Thành phần đội dự án

Tư vấn nghiệp vụ

Quản trị dự án

Trưởng phòng/giám đốc dự án (tùy chọn)

Từ vấn đào tạo (tùy chọn)

Trưởng phòng kỹ thuật / SA (tùy chọn)

Nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng

Công cụ và thông tin đầu vào

Kiểm thử chấp nhận người dùng – User Acceptance Testing

Hệ thống đã được cấu hình theo yêu cầu

Các biểu mẫu dữ liệu sử dụng cho chuyển đổi số liệu (Data Migration Templates)

Đào tạo

Convert

Mục tiêu cần đạt được

Xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng

Bàn giao quyền sở hữu hệ thống sang khách hàng.

Các mốc cần hoàn thành – đầu ra

Quy trình nghiệp vụ, người dùng, hệ thống sẵn sàng đưa vào vận hành (Go-Live)

Khách hàng sử dụng trên hệ thống NetSuite thực

Mốt số công việc chính (checklist)

Chuyển đổi dữ liệu

Chuẩn bị số dư đầu kỳ để nhập hệ thống NetSuite

Hỗ trợ trong và sau go-live

Bàn giao hệ thống NetSuite cho khách hàng

Bàn giao khách hàng cho đội ngũ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau triển hia

Thành phần đội dự án

Tư vấn nghiệp vụ

Quản trị dự án

Trưởng phòng/giám đốc dự án (tùy chọn)

Từ vấn đào tạo (tùy chọn)

Trưởng phòng kỹ thuật / SA (tùy chọn)

Công cụ và thông tin đầu vào

Mẫu biên bản chuyển giao hệ thống.

Danh sách các công việc cần làm để chuyển đổi số liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Kế hoạch chuyển đổi số liệu

Các biểu mẫu dữ liệu sử dụng cho chuyển đổi số liệu (Data Migration Templates).

So sánh phương pháp luận triển khai Netsuite Oracle và SAP ERP

Phương pháp luận triển khai Netsuite ERP

Xem lại nội dung bên trên

Phương pháp luận triển khai SAP ERP

Phương pháp luận triển khai SAP ERP
Phương pháp luận triển khai SAP ERP

Kết luận: Tại sao là phương pháp luận

Cùng tìm hiểu các định nghĩa khác nhau, cách tiếp cận, phương pháp và phương pháp luận

Cách tiếp cận (Approach)

Cách tiếp cận là cách chúng chúng ta suy nghĩ làm thế nào để ứng phó và vượt qua khi phải đối mặt với một bài toán, thách thức, vấn đề, trở ngại, dự án, hoàn cảnh…mới

Phương pháp (Method)

Phương pháp là cách chúng ta tổng hợp lại cách làm và đưa ra phương án hiệu quả để xử lý bài toán, thách thức, vấn đề, trở ngại, dự án, hoàn cảnh…mà chúng ta gặp thường xuyên, lặp đi lặp lại

Phương pháp luận (Methodology)

Phương pháp luận là những nguyên lý hướng dẫn cách làm và xử lý hiệu quả bài toán, thách thức, vấn đề, trở ngại, dự án, hoàn cảnh…

Phương pháp luận bao trùm các phương pháp, là cơ sở lý luận và xuất phát điểm để xây dựng các phương pháp.

Phương pháp luận triển khai Netsuite hướng tới thành công

Tóm lại, phương pháp luận triển khai Netsuite đảm báo các đối tác Netsuite hiểu giống nhau, giúp khách hàng triển khai dự án Netsuite erp thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *