Mrs Thuy Vu SATO

Cậu ấy đam mê việc chia sẻ kiến thức ERP và luôn nỗ lực cùng với đội ngũ tư vấn chuyên gia APZON đem tới giải pháp giải quyết các vấn đề quản lý hàng ngày cho hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam