Mrs Hanh Le TIEV

Cảm ơn Hải và APZON đã tạo cơ hội cho mình và các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được dùng thử và tham gia các khóa đào tạo phần mềm ERP SAP Business One online cũng như offline miễn phí.