Học – Hạnh của Đất, Gió, Nước, Mưa, Lửa, Mây

Giật mình! Tỉnh giác

Thở nhẹ và êm

Chấp nhận và thứ tha (Hạnh của Đất)

Ôm vào lòng chuyển hóa (Hạnh của Lửa)

Mang mùi hương đi xa (Hạnh của Gió)

Cuốn trôi đi tất cả (Hạnh của Nước)

Thơ được trích dẫn và cải biên từ bài thơ gốc “HỌC” – sưu tầm

Hãy học hạnh của đất.
Chấp nhận và thứ tha.
Hãy học hạnh của gió.
Mang mùi hương đi xa.
Hãy học hạnh của nước.
Cuốn trôi đi tất cả.
Hãy học hạnh của mưa.
Gieo những hạt từ hòa.
Hãy học hạnh của lửa.
Ôm vào lòng chuyển hóa.
Hãy học hạnh của mây.
Chẳng nơi đâu là nhà.

Vipassana là gì? Làm sao nhận biết được người thầy giác ngộ và con đường tu học đúng đắn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *